Nội dung bài viết

Bảng đánh giá của trưởng bộ phận kế toán

INKA CRM gửi tới bạn bộ tham khảo các tiêu chí đánh giá cho vị trí Trưởng phòng kế toán - các tiêu chí này chỉ mang tính chất tham khảo.

Kỹ năng chuyên môn

Khả năng tự thực hiện công việc (Mức độ thường xuyên cần sự hổ trợ về chuyên môn của cấp trên hoặc đồng nghiệp khác)
Mức độ thông hiểu các yêu cầu và trách nhiệm công việc / Khả năng tự mô tả trách nhiệm công việc.
Mức độ hiểu biết kiến thức không thuộc chuyên ngành, nghề chuyên môn nhưng có liên quan đến công việc (Rất rộng / khá đầy đủ / biết hạn chế / không biết / không quan tâm)
Trình độ ngoại ngữ
Kiến thức về quy trình xây dựng và luật xây dựng
Kiến thức về Luật pháp
Kiến thức về hành chính nhân sự
Kiến thức về kinh doanh  BĐS và du lịch
Năng lực cải tiến (phương pháp / quy trình làm việc) để nâng cao hiệu quả công việc.
Khả năng thực hiện hướng dẫn công việc cho nhân viên mới và huấn luyện đào tạo nội bộ
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn
Am hiểu về hệ thống và nghiệp vụ kế toán
Mức độ hiểu biết về hệ thống tổ chức công việc kế toán Công ty
Nghiệp vụ kế toán chuyên ngành:Xây dựng, kinh doanh
Kỹ luật
Ý thức kỹ luật và chủ động trong công việc (tự giác cao trong công việc/chưa thực sự tự giác/thường xuyên phải nhắc nhở)
Tính tổ chức kỹ luật: Mức độ tuân thủ các nguyên tắc và quy trình làm việc.
Mức độ tôn trọng và thực hiện đúng những cam kết đã thống nhất.
Tinh thần nổ lực và kiên trì theo đuổi thực hiện đến cùng các mục tiêu công việc đã đề ra.
Tác phong
Trang phục / Đồng phục, đầu tóc, gọn gàng, lịch sự
Đúng giờ (Khi làm việc / tham dự hội họp / tham gia đào tạo huấn luyện…)
Khả năng trình bày, truyền đạt thông tin, thuyết trình
Giao tiếp bằng lời.
Báo cáo, văn bản
Chủ trì hội họp.
Tính chủ động giải quyết vấn đề
Khả năng tự giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn
Khả năng phân tích và tiên liệu các tình huống rủi ro và đề ra giải pháp hành động ngăn chặn / khắc phục kịp thời
Năng lực quản lý
Kỹ năng hoạch định:
Thiết lập mục tiêu (ngắn hạn / dài hạn) phù hợp với chiến lược phát triển chung
Lập kế hoạch khả thi và xác định các tiêu chí đánh giá cụ thể
Xác định và sử dụng tối ưu các nguồn lực cần thiết
Xác định các tình huống rủi ro
Sắp xếp và ưu tiên công việc
Điều chỉnh kế hoạch thích ứng với những hoàn cảnh thay đổi không lường trước
Kỷ năng tổ chức:
Xây dựng quy trình làm việc, kiểm soát thông tin
Xác lập cơ cấu tổ chức nhân sự và tổ chức
Tổ chức nơi làm việc
Ủy thác công việc
Quản trị nhân sự :
Tuyển chọn và bố trí nhân viên
Định hướng công việc cho nhân viên và bản thân
Đào tạo và phát triển nhân viên
Lãnh đạo
Gương mẫu và công bằng trong quan hệ cư xử với cấp dưới
Khả năng dẫn dắt, thuyết phục, lôi cuốn người khác
Khả năng tạo động lực làm việc cho nhân viên (quan tâm giao tiếp, khuyến khích, động viên, khen thưởng, tạo cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp …)
Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn. Khả năng tiên liệu và loại bỏ những rào cản.
Kiểm soát
Quản lý các nguồn lực
Đo lường, đánh giá và điều phối các hoạt động
HIỆU QUẢ  
Khả năng thực hiện công việc
Mức độ đáp ứng yêu cầu đối với việc giám sát tài chính tại công ty
Kiểm soát định mức chi phí tại công ty
Kiểm soát các giao dịch
Mức độ đáp ứng đối với việc tính và nộp thuế cho nhà nước
Thuế môn bài ,GTGT, thu nhập doanh nghiệp
Thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập cá nhân…
Mức độ tuân thủ các nguyên tắc kế toán tài chính: cao ,trung bình ,thấp
Khả năng phát hiện vấn đề và đánh giá tranh chấp trong giao dịch hợp đồng
Kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành công việc
Kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán phát sinh (đúng, đủ, kịp thời )
Tổ chức việc cập nhật dữ liệu kế toán vào phần mềm kịp thời chính xác
Tổ chức việc theo dõi doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh kịp thời, chính xác
Tổ chức việc tập hợp hồ sơ,  thanh quyết toán chi phí xây dựng cơ bản đúng qui định
Tổ chức việc theo dõi TSCD , CDDC, Hàng tồn kho : kịp thời và chính xác
Tổ chức việc theo dõi, quản lý  các khoản công nợ phải thu, phải trả  giữa đơn vị với khách hàng, nhà cung cấp, công nhân viên, nội bộ… chi tiết
Lưu trữ chứng từ kế toán : Sắp xếp và bảo quản đầy đủ khoa học
Thực hiện báo cáo theo qui định (theo đúng thời gian và chất lượng báo cáo)
Báo cáo theo qui định nhà nước
Báo cáo theo qui định Công ty ( kịp thời, chính xác)
Các báo cáo khác theo yêu cầu (kịp thời, chính xác)
Mức độ đáp ứng yêu cầu về thời gian đối với việc đưa ra các ý kiến tư vấn theo yêu cầu
Mức độ đáp ứng yêu cầu về chất lượng đối với việc đưa ra các ý kiến tư vấn theo yêu cầu
Mức độ hoàn thành công việc
Mức độ giải quyết các vấn đề : Triệt để, chưa triệt để và không giải quyết.
Khối lượng công việc hoàn thành: nhiều hơn, bằng, ít hơn so với khả năng và năng lực cán bộ
Có sáng kiến mang lại hiệu quả kinh tế hoặc tiết kiệm về mặt thời gian
TÍNH TRUNG THỰC
Bảo mật thông tin
Bảo mật hồ sơ tài liệu và thông tin công ty
Bảo mật hồ sơ tài liệu thông tin cá nhân
Báo cáo trung thực: Cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin trung thực
Minh bạch:Từ chối các khoản tiền, quà tặng hay những hình thức quyền lợi đặc ân khác được đề nghị trực tiếp hay gián tiếp từ đối tác, khách hàng, nhà cung cấp trên danh nghĩa công ty.
Hành vi :không thực hiện các hành vi tiêu cực và có tinh thần tự giác báo cáo các hành vi tiêu cực của người khác làm ảnh hưởng đến Công ty ngay khi biết về hành vi tiêu cực đó
Bảo vệ tài sản công ty và chủ động hoàn trả tài sản công ty
TÍNH HỢP TÁC
Hỗ trợ
Thái độ thiện chí (chủ động đề nghị hỗ trợ khi thấy cần thiết hoặc luôn sẵn sàng, vui vẻ khi được yêu cầu)
Khối lượng công việc hỗ trợ / phạm vi trách nhiệm nhận lãnh
Mức độ quan tâm đến mục tiêu chung
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Khả năng xây dựng và duy trì những mối quan hệ cần thiết cho công việc xuyên suốt trong nội bộ nhóm và với cả bên ngoài
Chủ động và linh hoạt trong việc phối hợp làm việc với các thành viên khác / bộ phận liên quan để đạt mục tiêu chung và hiệu quả tối ưu
THÁI ĐỘ TÍCH CỰC
Đối với công việc
Tinh thần trách nhiệm
Sự chuyên cần / Mức độ đảm bảo ngày công chuẩn
Sự nhiệt tình / Năng nổ (Sẳn sàng làm thêm giờ, thêm việc nếu được yêu cầu)
Luôn nổ lực tìm cách cải tiến quy trình và hoàn thiện các hoạt động liên quan đến công việc để đạt kết quả tốt hơn
Ý thức bảo quản trang thiết bị / phương tiện làm việc
Ý thức tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, sạch sẽ.
Đối với đồng nghiệp
Tôn trọng cá nhân (ý kiến / quyền lợi chính đáng)
Quan hệ ứng xử (vui vẽ / hòa nhã / cởi mở / khiêm tốn / nóng nãy / khiếm nhã / thô lỗ vv…)
Thái độ đối với cấp trên (thẳng thắn / trung thực / tôn trọng các quyết định quản lý)
Đối với đối tác/đơn vị hoặc bộ phận khác
Thái độ giao tiếp (vui vẻ, hòa nhã, thân thiện, lịch sự, biết lắng nghe …)
Tinh thần hợp tác (nhanh chóng, tận tâm, chu đáo, tiếp nhận giải quyết  …)
Mức độ hài lòng của đối tác ,đợn vị hoặc bộ phận khác (hài lòng, than phiền, khiếu nại …)
Đối với công ty
Thái độ tham gia xây dựng văn hóa công ty, tham gia cac sinh hoat tập thể (tích cực / tôn trọng / bài bác / phê phán / không quan tâm)
Ý thức chấp hành nội quy công ty và các quy định về an toàn vệ sinh lao động (hành vi vi phạm và hình thức xử lý)
Tự hoàn thiện và phát triển bản thân
Tinh thần cầu tiến, chủ động tìm tòi học hỏi trong công việc

INKA CRM là

INKA CRM là phần mềm quản lý hoạt động sale & marketing chuyên sâu Giúp nâng cao trải nghiệm KH thông qua các điểm chạm (website, email, tổng đài, SMS, chatbot, fb, viber... trực tiếp) đc tích hợp trong INKA. INKA tự động tổng hợp ra các chỉ số KPI giúp bạn có thông tin quản trị hoạt động kinh doanh và quản trị trải nghiệm khách hàng.

ĐĂNG KÝ NGAY để được tặng 200 hóa đơn điện tử M-INVOICE

social share
 

Bài viết khác

Câu chuyện thành công 1: Barack Obama đã sử dụng Inbound Marketing trong chiến dịch tranh cử tổng thống như thế nào?

Những ví dụ thực tiễn trong việc sử dụng Inbound Marketing thành công (1)

Inbound-Con đường theo đuổi Marketing dựa trên tính nhân văn thời đại mới

Outbound marketing đã trở nên lỗi thời rồi, mọi người cần thay đổi hướng đi khác để có thể nắm bắt...

Điều gì xảy ra khi vẫn tiếp tục sử dụng những kỹ thuật marketing outbound cũ?

Thời đại Internet đã lôi kéo khách hàng của các doanh nghiệp như thế nào?

024.777.64.999

Bảng đánh giá của trưởng bộ phận kế toán

Bảng đánh giá của trưởng bộ phận kế toán

Phần mềm CRM Tích hợp đa kênh

Phần mềm CRM - Customer Experice Management

Phần mềm quản lý trải nghiệm người dùng CEM

Phần mềm quản lý trải nghiệm người dùng CXM

Chấm công bằng apps trên INKA CRM

Công cụ xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt

Công cụ xây dựng trải nghiệm khách như thế giới di động

Bảng đánh giá của trưởng bộ phận kế toán

Bảng đánh giá của trưởng bộ phận kế toán

INKA CRM gửi tới bạn bộ tham khảo các tiêu chí đánh giá cho vị trí Trưởng phòng kế toán - các tiêu chí này chỉ mang tính chất tham khảo

Phần mềm CRM - Customer Experice Management

Phần mềm quản lý trải nghiệm người dùng CEM

Phần mềm quản lý logisic tích hợp CRM

Phần mềm Marketing tích hợp trong CRM

Email marketing trong INKA CRM

SMS Marketing trong INKA CRM

Zalo marketing trong INKA CRM

Facebook Marketing trong INKA CRM

Quản lý cơ hội bán hàng trong INKA CRM

Quản lý bán hàng, quản lý báo giá, hợp đồng trong INKA CRM

Portal đặt hàng cho các đại lý

Website bán hàng TMĐT tích hợp trong INKA CRM

Quản lý bán hàng kênh dự án trong CRM

Phần mềm Quản lý công việc và hoạt động sale của nhân viên kinh doanh

INKA CRM tích hợp wifi marketing

INKA CRM tích hợp hệ thống quản lý fanpage

Phần mềm CRM tốt nhất

Sử dụng phần mềm CRM sao cho hiệu quả

Phần mềm CRM nào tốt

Phần mềm CRM cho BĐS

Phần mềm CRM cho spa

Phần mềm CRM cho nhà hàng

Hoạt động checkin

Checkin chấm công

Phần mềm CRM cho dịch vụ

Module tổng đài tích hợp trong phần mềm CRM

Quản lý hoạt động nhân viên kinh doanh

Thúc đẩy hoạt động sale

Phễu bán hàng

Quản lý cơ hội bán hàng

Sale pipeline

INKA CRM Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đột phá

Quản lý cơ hội bán hàng

Phần mềm chấm công trên apps điện thoại

NPX chỉ số đánh giá mức độ trải nghiệm khách hàng

NPS chỉ số đánh giá mức độ hài lòng khách hàng

Chỉ số đánh giá trải nghiệm khách hàng

Bí quyết xây dựng trải nghiệm tốt cho khách hàng

Giải pháp phần mềm rẻ nhất

Xây dựng trải nghiệm khách hàng tốt

CXM là gì

CEM là gì

Phần mềm CEM là gì

Ứng dụng KPI Balanced ScoreCard

Phần mềm quản trị trải nghiệm người dùng

Phần mềm quản lý trải nghiệm người dùng tốt nhất